شبکه بهداشت و درمان درمیان
۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
خون گیری از مراجعیین مرکز خدمات جامع سلامت اسدیه
بنا به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان درمیان، واحد سیار انتقال خون، روز یکشنبه 95/11/24 در محل مرکزخدمات جامع سلامت اسدیه حضور یافت.
بنا به این گزارش، پیرو هماهنگی های قبلی ریاست شبکه بهداشت ودرمان درمیان با سازمان انتقال خون شهرستان بیرجند مبنی بر خون گیری از مراجعین به محل مذکور، با حضور واحد سیار انتقال خون بیرجند از 35  نفر از مراجعین خونگیری انجام شد.
منبع:
شبکه بهداشت و درمان درمیان
تعداد بازدید:
229
تاریخ:
1395/11/25
Powered by DorsaPortal