بهداشت آبي

     بهداشت آبWater Health     
 با توجه به اينكه آب سالم دركنترل بيماريهاي منتقله از آب نقش بسزايي دارد. لذا نظارت برتامين و توزيع آب سالم از حيث
 كنترل كيفي آن از مهمترين برنامه هاي بهداشت آب مي باشد.و بطور كلي آب سالم آبي است كه
 1 فاقدطعم،بو ورنگ نامطلوب باشد2 فاقد آلودگي كلي فرمي باشد . 3- فاقد املاح شيميايي مضرباشد.
و يكي از مهمترين راههاي نظارت برآب سالم اندازه گيري ميزان كلرباقيمانده شبكه هاي آبرساني وهمچنين سالمسازي آب
 به دو روش الف-توزيع كلر مادر ب- جوشاندن آب
لذا عوامل وزارت بهداشت بعنوان سيستم نظارتي و عوامل وزارت نيرو بعنوان عوامل اجرايي تامين آب در جوامع مي باشدو
تعامل و هماهنگي بين بخشي باعث بهبود وضعيت آب شرب مصرفي خواهد شد.

 كلرسنجي:

مهمترين روش نظارتي بر سالم بودن آب مصارف خانگي و غير خانگي اندازه گيري ميزان كلر باقي مانده آزاد در آب مي باشد.
 كه جزء پارامترهايي است كه بايستي بصورت روزانه اندازه گيري و گزارش گردد و اين امر مهم توسط كاردانهاي
 بهداشتي و بهورزان خانه هاي بهداشت انجام مي گردد. و با وجود كلر باقي مانده درشبكه هاي آبرساني مي توان به سالم
 بودن آن به لحاظ اثرميكرب كشي Hocl  آزاد شده در اثر واكنش كلر با آب اطمينان حاصل نمود و مكانيزم اثرميكرب كشي
 كلر به لحاظ ممانعت از فعاليت هاي آنزيمي سلولهاي ميكروارگانيزمها مي باشد.و واكنش مربوطه به شرح ذيل مي باشد:

Cl2+H2o----  Hocl

 

HOCL  ----- H+ OCL-

 
OCL وHoclبه برابر موجود در آب كلر آزاد مي نامند كه بازدهي كشتاراولي حدود 80-40  دومي مي باشد

كلرسنجي به دو روش الف: ارتوتوليدين ب:دي پي دي(قرص-محلول) انجام ميگردد.

هم اكنون روش ارتوتوليدين به لحاظ خاصيت سرطان زايي استفاده نمي گردد.و در حال حاضر در شبكه هاي آبرساني اين شهرستان از روش DPD به صورت قرص و يا محلول كلرسنجي مي گردد.كه تغيير رنگ ايجاد شده با اضافه نمودن يكعدد قرص DPD به آب داخل محفظه و تغيير رنگ ايجاد شده و مقايسه با رنگهاي موجود ميزان كلر باقيمانده تعيين و بر حسب ميليگرم بر ليتر گزارش مي گردد.ودر صورتيكه ميزان آن نامطلوب باشد به متوليان تامين آب (آبفاي-آبفار) جهت رفع نقص اعلام ميگردد.(حد مطلوب 8/0-2/0) وهمچنين در روستاهاي فاقد شبكه آبرساني با توزيع كلر مادربه ميزان 5-3 قطره در هر ليتر آب از محلول استوك كه همان محلول يك درصد يعني 15گرم در ليتر ميباشد ميتوان نسبت به سالمسازي آب اقدام نمود.

   آزمايشات ميكروبي و شيميايي آب:  

نمونه برداري از آب جهت آزمايشات ميكروبي و شيميايي يكي ديگر از روشهاي كنترل كيفي آب مي باشد كه آزمايشات ميكروبي آب از سال 87باراه اندازي آزمايشگاه آب، در مركز شهرستان انجام ميگرددكه اين امر باعث تسهيل در امر كنترل كيفي آب در سطح شهرستان گرديده است. آزمايشات ميكروبي معمولا بصورت ماهيانه انجام مي گردد.آزمايشات شيميايي منابع آب بصورت شش ماهه درآمايشگاه مركز بهداشت استان انجام مي گردد.

آ    آ  زمايشات ميكروبي به روش 9 لوله اي در دو مرحله احتمالي و تاييدي مطابق شماتيك ذيل انجام مي گردد:
 

water

  

     پس از خارج نمودن نمونه ها از داخل اتوكلاو بر اساس كدورت و گاز توليد شده لوله هاي مثبت و منفي رامشخص مي نماييم و بر اساس جدول MPNو يا معادله توماس به شرح ذيل، ميزان  MPNبرحسب تعداد در100CC گزارش مي گردد.

                                        100   × تعداد لوله هاي مثبت  = MPN

                                                                                                       
ميلي ليتر نمونه در كل لوله ها × ميلي ليتر نمونه در لوله هاي منفي √

 

                                                                                                          

 
 
                                                                                                           fb-back

تاریخ به روز رسانی:
1393/10/27
تعداد بازدید:
3701
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal