گسترش شبكه

هدف كلي:

ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات بهداشتي درماني و افزايش سطح دسترسي مردم

اهداف اختصاصي:

- شناخت خصوصيات جغرافياي ، جمعيتي و توانايي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور

- تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي

- بررسي و مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي

- پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به شرايط جمعيتي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي در منطقه

- مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه

- بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني

- مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات و نيروي انساني

- برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني

شبكه بهداشت و درمان شهرستان درميان در حال حاضر داراي 6 مركز بهداشتي درمانيروستايي ، 3 مركز بهداشتي درماني شهري روستايي ، 34 خانه بهداشت فعال ، 6 پايگاه شهري ، يك مركز مشاوره قبل از ازدواج ، دو واحد تسهيلات زايماني در شهرهاي اسديه و قهستان و 3 پايگاه اورژانس115در منصورآباد ، گزيك و اسديه مي باشد .

طرح گسترش شبكه بهداشت و درمان شهرستان درميان
 

عملكرد ساختماني

1. پيگيري و انجام حصاركشي مركز بهداشتي درماني تخته جان

2. پيگيري تكميل ساختمان پانسيون پزشكان مركز بهداشتي درماني اسديه

3. پيگيري و انجام ايزوگام مركز بهداشتي درماني طبس مسينا

4. درخواست پيگيري و خريداري 6 امتياز تلفن ثابت جهت شبكه و خانه هاي بهداشت تابعه

5. پيگيري و رفع نواقص ساختماني خانه هاي بهداشت منند و رزه

عملكرد تجهيزات

1. خريد 2 دستگاه الكتروشوك جهت مراكز بهداشتي درماني اسديه و قهستان

2 .پيگيري و خريد2 دستگاه سل كاتر جهت مراكز بهداشتي درماني قهستان واسديه

3. درخواست و پيگيري خريد 1دستگاه اتوكلاو جهت مركز بهداشتي درماني قهستان

4. درخواست و پيگيري خريد3 دستگاه يخچال جهت مراكز بهداشتي درماني تابعه

5. پيگيري خريد يك دستگاه موتورسيكلت جهت خانه هاي بهداشت داراي موتور سيكلت فرسوده

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/16
تعداد بازدید:
1597
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal