۱۳۹۶ شنبه ۶ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت شبكه بهداشت و درمان درمياننقشه سايت شبكه بهداشت و درمان درميان
صفحه اصلي سايت
واحد ستادي شبكه
واحدهاي بهداشتي شبكه
Collapse معرفی شهرستان معرفی شهرستان
آثار تاريخي 1
آثار تاريخي 2
رياست شبكه
Collapse همكاران حوزههمكاران حوزه
همكاران شبكه
Collapse واحدهاي ستادي واحدهاي ستادي
Collapse امور اداری امور اداری
وظايف امور اداري
Collapse فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات
آموزشي (واحد فناوري اطلاعات شبكه بهداشت و درمان درميان)
شرح وظایف
لينك هاي مفيد
فرم ها
Collapse روابط عمومی روابط عمومی
تکریم ارباب رجوع
منشور اخلاقی
شرح وظايف روابط عمومي
امور دفتري وبايگاني
كارگزيني
امور مالي
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت درمان</span>حوزه معاونت درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز فوريت هاي پزشكي</span>مركز فوريت هاي پزشكي
معرفي پرسنل
معرفي واحد
اهداف، وظايف و برنامه ها
فرم ها و فرآيندها
كميته ها و دستورالعمل ها
اخبار
مطالب آموزشي
بيمارستان خاتم النبياء (ص)
مركز فوريتهاي پزشكي
Collapse واحدهاي بهداشتي واحدهاي بهداشتي
Collapse واحد هماهنگی و گسترش شبکه واحد هماهنگی و گسترش شبکه
همكاران واحد
آمار هماهنگي و گسترش
گسترش شبكه
داوطلبین سلامت
پزشک خانواده
امور بهورزی
مراسم روز بهورز 88
مراسم روز بهورز 89
مراسم روز بهورز 90
ويژگيهاي داوطلبين
روز جهاني داوطلبين
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
آشنایی با واحد مبارزه
فعالیتهای واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها
بسته های آموزشی
راهنماي دريافت خدمات
Collapse واحد بهداشت محیط و حرفه ای واحد بهداشت محیط و حرفه ای
Collapse برنامه های بهداشت محیط برنامه های بهداشت محیط
بهداشت آب
بهداشت اماکن عمومی
بهداشت مساجد
بهداشت مدارس
نظارت بر دفع بهداشتی زباله
معرفي بهداشت مواد غذايي
عملكرد مواد غذايي
توصيه هاي بهداشتي-غذايي
پرسنل بهداشت محيط
پرسنل بهداشت حرفه اي
اهداف بهداشت محیط
اهداف بهداشت حرفه ای
برنامه های بهداشت حرفه ای
آیین نامه های بهداشت محیط
آیین نامه های بهداشت حرفه ای
فرمهاي بهداشت محيط
فرمهای بهداشت حرفه ای
بسته آموزشی بهداشت محیط
بسته آموزشی بهداشت حرفه ای
Collapse واحد سلامت خانواده واحد سلامت خانواده
Collapse سلامت مادرانسلامت مادران
برنامه های واحد مادران
هفته سلامت بانوان
هفته سلامت مردان
Collapse سلامت کودکان سلامت کودکان
برنامه های واحد کودکان
فعالیتهای واحد کودکان
تنظیم خانواده
شیر مادر
Collapse سالمندانسالمندان
همایش سالمندان سال 88
همایش سالمندان سال 91
سلامت سالمندان
Collapse واحد آموزش سلامت واحد آموزش سلامت
معرفي
نياز سنجي
هفته سلامت 87
هفته سلامت 88
هفته سلامت 89
هفته سلامت 90
هفته سلامت 91
هفته سلامت 92
هفته سلامت 93
هفته سلامت 94
Collapse واحد بهداشت دهان و دندان واحد بهداشت دهان و دندان
معرفی دهان ودندان
فعالیتهای دهان و دندان
دانستنیها دهان ودندان
Collapse واحد بهداشت روان واحد بهداشت روان
هفته بهداشت روان 91
سمینار مهارتهای زندگی
واحد امور دارويي
واحد امور آزمايشگاه
واحد سلامت جوانان و مدارس
Collapse واحد تغذيه واحد تغذيه
اخبار واحد تغذيه
معرفي واحد تغذيه
معرفي پرسنل
مطالب آموزشي
اسلاید
Collapse واحد امور پرستاریواحد امور پرستاری
شرح وظایف واحد امور پرستاری
آئین نامه ها و دستورالعملها
فرم ها
Collapse مراكز بهداشتي درماني مراكز بهداشتي درماني
Collapse مرکز بهداشتی درمانی گسک مرکز بهداشتی درمانی گسک
خانه هاي بهداشت مركز گسك
Collapse مرکز بهداشتی درمانی گزیکمرکز بهداشتی درمانی گزیک
پايگاهها و خانه هاي مركز بهداشتي گزيك
Collapse مرکز بهداشتی درمانی بورنگ مرکز بهداشتی درمانی بورنگ
خانه اي مركز بهداشتي بورنگ
Collapse مرکز بهداشتی درمانی قهستانمرکز بهداشتی درمانی قهستان
خانه ها وپايگاههاي مركز بهداشتي درخش
Collapse مرکز بهداشتی درمانی نوغابمرکز بهداشتی درمانی نوغاب
خانه هاي مركز بهداشتي نوغاب
Collapse مرکز بهداشتی درمانی تخته جان مرکز بهداشتی درمانی تخته جان
خانه هاي مركز بهداشتي نخنه جان
Collapse مرکز بهداشتی درمانی درمیانمرکز بهداشتی درمانی درمیان
خانه هاي مركز بهداشتي درميان
Collapse مرکز بهداشتی درمانی اسدیهمرکز بهداشتی درمانی اسدیه
پايگاه و خانه هاي مركز بهداشتي اسديه
Collapse مرکز بهداشتی درمانی طبس مسینا مرکز بهداشتی درمانی طبس مسینا
پايگاهها و خانه هاي مركز بهداشتي طبس
Collapse مركز بهداشتي درماني خوانمركز بهداشتي درماني خوان
خانه بهداشت خوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات سايت </span>خدمات سايت
نقشه سایت
پرسش و پاسخ
چارت سایت
تماس با ما
چارت
فرم ها و فرایندها
ستاد صيانت از حقوق شهرونديخراسان جنوبي- شهرستان درميان - خيابان وحدت - جنب فرمانداري -شبكه بهداشت ودرمان
تلفن: 32124790-056     دورنگار: 32123848-056   كدپستي     E-mail: shabakeh-darmian[@]bums.ac.ir
 
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal