اهداف بهداشت حرفه اي

اهداف بهداشت حرفه اي

 

بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و فن پيشگيري ازبيماري هاي ناشي از كار و ارتقاي سطح سلامتي افراد شاغل از طريق كنترل عوامل زيان آور محيط كار.

اين رشته در طول دو دهه گذشته اسامي متعددي را از قبيل حفاظت و بهداشت كار،حفاظت فني و بهداشت صنعتي دارا بوده، ليكن در سال هاي اخير به جهت گستردگي حوزه فعاليت هاي آن، همه مشاغل را اعم از توليدي يا غير توليدي، صنعتي يا غير صنعتي، تحت پوشش قرار داده و با نام بهداشت حرفه اي در چهار بخش كشاورزي، معدن، خدمات و صنعت فعاليت مي نمايد.

اهداف كلي بهداشت حرفه اي تأمين، حفظ و ارتقاي وضعيت جسمي، روحي و رواني فردي و اجتماعي كاركنان همه مشاغل، پيشگيري از بروزبيماريها  و حوادث ناشي از كار و انتخاب كارگر متناسب با شغلي كه قابليت انجام آنرا دارد، از جمله اهداف بهداشت حرفه اي به شمار مي روند.

اشاره مي گردد كه منظور از بيماري ها و حوادث شغلي آنهايي هستند كه در حين انجام كار و به واسطه آن رخ مي دهند. از جمله آنها مي توان به كري هاي حرفه اي ناشي از صداي غير مجاز، بيماري هاي پوستي و ريوي، سرطان هاي شغلي و ساير بيماري هاي ناشي ازعوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي و غيره اشاره نمود.

 

تخصص هاي فني و مهندسي بهداشت حرفه اي

 

در بيشتر صنايع كشور به ويژه بخش هاي خصوصي و كوچك به دليل محدوديت جذب نيروي انساني از رشته هاي مختلف بهداشت، قسمتي از فعاليت هاي اصلي اين رشته از طريق بهداشت حرفه اي يا واحد ايمني و بهداشت صنعتي صورت مي گيرد كه از جمله اين امور ميتوان به اجراي برنامه هاي واكسيناسيون، آموزش بهداشت فردي و عمومي، بهسازي محيط كاراز نظر چگونگي تأمين آب آشاميدني سالم، مديريت جمع آوري و دفع بهداشتي زباله هاي صنعتي، طرح جمع آوري و تصفيه بهداشتي فاضلاب هاي صنعتي، نحوه كنترل حشرات و جوندگان موذي و ناقل بيماري، ايجاد تسهيلات رفاهي و بهداشتي و كنترل تغذيه كارگران اشارهنمود. ليكن به دليل كم توجهي و عدم شناخت حوزه فعاليت هاي بهداشت حرفه اي از سوي

 

 

مديران و صاحبان صنايع، رسيدگي به امور فوق به اشتباه محور اصلي فعاليت هاي ايمني وبهداشت صنعتي قرار گرفته و با تحت الشعاع قرار گرفتن فعاليت هاي تخصصي آن، اين واحدبطور شايسته نمي تواند به اهداف اصلي خود دست پيدا كند.

همچنين افكار عمومي كاركنان نيز به اينگونه امور معطوف گشته و همه خواسته هاي خود را در قالب بهداشت عمومي ازاين واحد پيگيري مي نمايند.

فعاليت هاي بهداشت حرفه اي در همه سازمان ها شامل دو بخش ايمني و بهداشت محيط كار است كه در بخش ايمني، شناسايي خطرات محيط كار و چگونگي كنترل آنها مورد بحث قرار مي گيرد و شامل موضوعات متعددي از قبيل ايمني كار در مشاغل جوشكاري، تراشكاري،نجاري، غواصي، كار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ايمني ساختمان و ساختمان سازي،ايمني ماشين آلات و ابزار، ايمني برق، ايمني حريق، ايمني معدن و غيره مي باشد. دربخش بهداشت محيط كار نيز با هدف پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار، عوامل زيان آوري چون عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، ارگونوميكي، مكانيكي و عوامل رواني محيط كار مورد شناسايي، اندازه گيري، ارزشيابي و در نهايت كنترل قرار مي گيرد، كه در ادامه بحث اشاره مختصري به هر كدام از آنها خواهد شد.

ـ در بحث عوامل زيان آور فيزيكي مواردي چون صدا، ارتعاش، روشنايي، فشار، پرتوها و شرايط جوي محيط كار (گرما، سرما و رطوبت) مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد كه هركدام به وسيله دستگاه هاي خاص اندازه گيري شده و بعد از ارزيابي شاخص هاي مربوطه درصورت نياز به روش هاي مختلف مهندسي كنترل مي گردد.

ـ  در بحث عوامل زيان آور شيميايي نيز كليه آلاينده هاي شيميايي نظير گازها و بخارات، و گرد و غبارها و بطور كلي ساير آئروسل ها مدنظر بوده كه آنها نيز بااستفاده از دستگاه ها و وسايل خاص آزمايشگاهي نمونه برداري و آناليز گرديده و بعداز مقايسه با حدود مجاز پيشنهادي در صورت نياز به روش هاي مختلفي مورد كنترل قرارمي گيرند.

ـ در بحث عوامل زيان آور مكانيكي نيز روي ضربات و تروماهاي مكانيكي نظير بيت،بوريست، پينه بستن و ساير صدمات فيزيكي بحث و بررسي صورت مي گيرد.

ـ  در بحث عوامل زيان آور بيولوژيكي، كليه پاتوژنها و عوامل بيماريزاي ميكروبينظير باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها، انگل ها و ويبرويون ها و بالاخره بيماري هايبيولوژيكي ناشي از آنها در مشاغلي چون دباغي ها، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها،دامداري ها، كشتارگاه ها، مزارع و غيره مورد بررسي و كنترل قرار مي گيرد.

ـ  در بحث عوامل رواني، بطور كلي كليه عواملي كه موجب بروز استرس ها و اختلالاتروحي و رواني در محيط كار مي شوند مورد شناسايي و كنترل قرار مي گيرند.

 

ـ  بنا به اهميت تأثير عوامل رواني در ميزان كارآيي و بهره وري افراد، اشاره ميگردد كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و صنعتي، روانشناسي كار از اهميت خاصي درجهت افزايش مهارت ها، سطح كارآيي افراد و در نتيجه بهره وري، برخوردار است و فارغ التحصيلان آن پس از جذب در محيط هاي كار در غالب تيم بهداشت حرفه اي نقش مهمي را درافزايش بهره وري ايفا مي كنند. روانشناسان صنعتي علاوه بر تجزيه و تحليل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي كارگران و همچنين با ايجاد محيط كاري سالم و با نشاط،سعي مي كنند تا از طريق ارايه و انجام تست هاي گوناگون، امكان جذب و استخدام نيرويكار مناسب را فراهم نمايند. به بياني ديگر اين افراد سعي در كشف انگيزه ها،استعدادها و ويژگي هاي لازم هر شغل نموده و افراد را جهت استخدام متناسب با مقتضيات شغلي هر حرفه راهنمايي مي كنند.

ـ  در بحث عوامل زيان آور ارگونوميكي نيز بطور خلاصه اشاره مي شود هدف اصلي كاهش صدمات و ناراحتي هاي آناتوميك (اسكلتي عضلاني) در مشاغل مختلف از قبيل رانندگي،خلباني، اپراتوري، جابجايي حمل بار، پست هاي كار نشسته يا ايستاده مداوم و غيره ميباشد. به لحاظ اهميت مسايل ارگونوميكي محيط كار اشاره مي گردد كه دانش ارگونوميكي نيز مانند روانشناسي كار بصورت يك رشته مستقل در غالب تيم بهداشت حرفه اي نقش بسيارمهمي را در افزايش راندمان بهره وري افراد ايفا مي نمايد.

 

برنامه هاي كلي و اجرايي بهداشت حرفه اي در كارخانجات

 

1- معاينات شغلي (قبل از استخدام، دوره اي و اختصاصي) به منظور ايجاد يك سيستمپايش و مراقبت دايمي

2 -  برنامه هاي مربوط به حفاظت و ايمني به منظور ايجاد يك سيستم حفاظت فني درمحيط كار

3-   برنامه هاي مربوط به بهداشت حرفه اي به منظور حفظ و ارتقاي آن

4 -  ايجاد امكانات امدادي و درماني اوليه

5 - برنامه هاي مربوط به آموزش ايمني و بهداشت شغلي

6 -  برنامه هاي مربوط به ناتواني يا توانبخشي در صنعت

7- كنترل وضعيت تغذيه كاركنان

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/06
تعداد بازدید:
224
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal