شرح وظايف كارگزيني

شــرح وظايـــف امور كارگزيــني

 

1-تهيه پيش نويس مكاتبات مختلف اداري

2- صدور احكام ( افزايش سنواتي ، ارتقاء رتبه ، طبقه شغلي ، انتصاب و غيره) كليه كاركنان

3- بررسي و تهيه صورتجلسه ارتقاء طبقه شغلي و رتبه كاركنان

4- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به استخدام ، تبديل وضع بازنشستگي ، بررسي شكايات كارمندان و تهيه پيش نويس پاسخ هاي لازم طبق دستور مافوق

5- انجام امور مربوط به مشمولين خدمت پزشكان و پيرا پزشكان و متعهدين خدمت و پيام آواران بهداشت

6- صدور احكام مرخصي استعلاجي ، استحقاقي ، بدون حقوق و ...

7- بررسي و تهيه خلاصه پرونده استخدامي كارمندان

8- انجام امور مربوط به تخلفات اداري كاركنان

9- انجام امور مربوط به گواهي كاركرد ماهيانه كاركنان

ساير مسئوليتها:

1- عضو كميته نقل و انتقالات شبكه

2- مسئول امور مربوط به بايگاني

3- انجام امور مربوط به ارزايابي كاركنان ( آموزش توزيع و جمع آوري فرمهاي ارزيابي عملكرد و ... )

4- انجام مأموريت هاي اداري در حوزه شبكه و دانشگاه بر اساس وظايف محوله

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/15
تعداد بازدید:
94
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal