۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
شرح وظايف واحد رياست
تاریخ به روزرسانی: 1397/03/07

شــرح وظايـــف

1-تنظيم و رهبري برنامه هاي فني آموزشي و اداري يك بيمارستان تخصصي يا غير تخصصي.

2-شركت در شوراي بيمارستان بعنوان رئيس شورا و بحث و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي روساي بخش و درمانگاه.

3-هماهنگ كردن فعاليتهاي مختلف بيمارستان و نظارت بر آنها بمنظور صرفه جويي در هزينه و بالا بردن سطح كارآيي.

4-رهبري جلساتي كه بمنظور توجيه كاركنان بيمارستان براي انجام خدمات بهداشتي و درماني تشكيل مي شود.

5-انجام وظيفه بعنوان رئيس بخش در رشته تخصصي مربوطه علاوه بر سرپرستي بيمارستان در صورت لزوم.

6-تصويب يا تعيين خط مشي و يا مقررات مربوط به خدمات درماني يا آموزشي و تحقيقاتي بيمارستان.

7-تعيين وظايف روساي بخش بيمارستان و نظارت بر برنامه هاي غذائي و داروئي و ساير امور بيمارستان.

8-اداره امور كميته مالي و نظارت بر مصرف بودجه بيمارستان طبق مقررات مالي.

9-پاسخ دادن به نامه ها و رسيدگي به شكايات مراجعين

10-گزارش عمليات انجام شده به مقامات مافوق.

تعداد بازدید: 359
خراسان جنوبي- شهرستان درميان- ميدان شهيد حمزه اي- بيمارستان خاتم الانبياء
تلفن:32125073- 56   دورنگار: 32123848-056    كدپستي  9744141918   E-mail: Darmiankhatam[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal