۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
پزشک خانواده
تاریخ به روزرسانی: 1396/01/14

چك ليست طرح پزشك خانواده

*فرم پايش عملكرد فصلي پزشك تيم سلامت

*دستورالعمل نسخه پزشك خانواده          

*نحوه گردش كار برنامه پزشك خانواده 

شرح وظايف پست سازماني پزشك خانواده

1 شكل دهي و مشاركت در ايجاد كميته هاي اجرايي و فني برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي در سطح شهرستان .

2 برگزاري جلسات كميته اجرايي و فني با حضور اعضاء و ناظرين برنامه در مراكز به منظور بررسي عملكرد ماهيانه پزشكان و مسائل و   مشكلات جاري در مراكز بهداشتي درماني .

3 برنامه ريزي و برگزاري و مشاركت در جلسات و كارگاههاي آموزشي در خصوص آشنايي با برنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و انتقال اطلاعات به پزشكان و ماماها و پرسنل درگير در طرح بيمه روستايي .

4 برآورد و ساماندهي در طراحي تيم هاي سلامت بر مبناي دستورالعمل برنامه .

5 ثبت نام از پزشكان و ماماهاي متقاضي مشاركت در طرح و دريافت مدارك و مستندات آنان.

6 ارزيابي و امتياز بندي و الويت بندي پزشكان و ماماها واجد شرايط و متقاضي فعاليت در برنامه پزشك خانواده براي ارائه به استان.

7 محاسبه حقوق و مزايا و مكانيسم پرداخت پزشكان و ماماها در هر سال براساس دستورالعمل ها.

8 تنظيم قرار داد ساليانه براي پزشكان و ماماها ،لوازم و تجهيزات و كليه امور مربوط به استقرار پزشكان در مراكز بهداشتي و درماني  

9 پيگيري تامين فضاي كاري پزشكان و ماماها ،لوازم و تجهيزات و كليه امور مربوط به استقرار پزشكان در مراكزبهداشتي درماني .

10 پيگيري و نظارت بر استقرار واحدهاي مامايي و عملكرد آنان در مراكز بهداشتي و درماني .

11 نظارت بر حسن اجراي بيتوته و كشيك پزشكان برنامه در مراكز بهداشتي و درماني .

12 برگزاري جلسات آموزشي و هماهنگي براي پزشكان و ماماها با مشاركت واحدهاي ذيربط جهت آشنايي با روند اجراي برنامه ها در مراكز بهداشتي درماني .

13 نظارت بر نحوه حضور و فعاليت پزشكان و ماماها در مراكز بهداشتي و درماني .
 

14 تنظيم و تجديد قرارداد داروخانه ها آزمايشگاه و راديولوژي بخش خصوصي و بيمارستانهاي دولتي .

15 نظارت بر عملكرد داروخانه ها آزمايشگاه و راديولوژي ها با همكاري واحدهاي مربوطه در خصوص چگونگي ارائه خدمات به بيمه شدگان روستايي .

16 صدور گواهي كار ماهيانه پزشكان و ماماي شاغل در برنامه و ارائه به امور مالي جهت پرداخت حق الزحمه 70%و 30% قرارداد.

17 برنامه ريزي پايش عملكرد پزشكان و ماماها در مراكز مجري طرح در پايان هر سه ماه با همكاري و مشاركت واحدهاي ستادي .

18 جمع آوري و بررسي نتايج پايش عملكرد پزشكان و لحاظ كردن امتيازات حاصله در عملكرد پزشكان و ماماها.

19 پيگيري امور بيمه گري جمعيت روستائي با همكاري بهورزان خانه هاي بهداشت و هماهنگي اداره پست شهرستان بمنظور تكميل فرم بيمه نامه و صدور دفترچه بيمه روستايي
20
هماهنگي با اداره كل بيمه خدمات درماني و معاونت بهداشتي استان در جهت چگونگي ارائه خدمات و دريافت فرم ها و پوشه ها پرونده سلامت و ارسال قراردادهاي تنظيمي و ...

21 توزيع فرم ها و پوشه تشكيل پرونده سلامت و نظارت بر تشكيل پرونده ها در مراكز بهداشتي و درماني.

22 اطلاع رساني بموقع بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به پزشك خانواده و نظارت بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه در مراكز.

23 ارائه آمار و اطلاعات عملكرد ماهيانه پزشك خانواده و مكاتبات اداري به ستاد اجرايي برنامه در استان.

24 ارائه آمار و اطلاعات سه ماهه برنامه به معاونت بهداشتي استان در قالب فرمت مربوطه.

25 ارائه آمار هاي موردي درخواستي از مركز توسعه شبكه و معاونت بهداشتي در خصوص برنامه هاي پزشك خانواده .

26 راهنمايي و پاسخگويي به سئوالات و ابهامات پزشكان و ماماها و ساير پرسنل شاغل در زمينه مسائل و مشكلات برنامه و روند كار آنان.
 

27 راهنمايي و پاسخگويي به مردم و مراجعين در خصوص چگونگي ارائه خدمات در مسيرهاي ارجاع و روند دريافت خدمات با دفترچه هاي بيمه روستايي.

28 پيگيري امور مربوط به ارجاعات سطح دوم پزشكان خانواده و مسائل و مشكلات مربوط به آن بخش .

29 تنظيم برنامه ماهيانه نظارت كارشناسان ناظر بر عمكلرد پزشكان و ماماها و حضور آنان در مركز در شيفت عصر در مراكز بهداشتي درماني .

30 مكاتبه با پزشكان مراكز و ارائه پسخوراند نظارتها و تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات برنامه پزشك خانواده .

31 بررسي نواقص و تنگناهاي برنامه پزشك خانواده و دسته بندي و ارائه آن به مسئولين مربوطه جهت تصميم گيري لازم.

32 انجام ساير امور محوله
 
تعداد بازدید: 949
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي- شهرستان درميان - خيابان وحدت - جنب فرمانداري -شبكه بهداشت ودرمان
تلفن: 32124790-056     دورنگار: 32123848-056   كدپستي     E-mail: shabakeh-darmian[@]bums.ac.ir
 
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal