برگزاري اولين كارگروه نظام پيشنهادات
برگزاري اولين كارگروه نظام پيشنهادات" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
اولين كارگروه نظام پيشنهادات برگزار شد

بنا بر گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان درميان ، اولين كارگروه نظام پيشنهادات با حضور رئيس شبكه بهداشت و درمان ، معاون بهداشتي شبكه، امور اداري ، مدير داخلي بيمارستان و دبير كارگروه نظام پيشنهادات  در تاريخ دهم تيرماه 98 دراتاق رئيس شبكه بهداشت و درمان برگزار شد در اين جلسه هفت پيشنهاد واصله از سامانه جامع نظام پيشنهادات مورد بررسي قرار گرفت كه پنج مورد تاييد گرديد.

 
 
منبع:
شبكه بهداشت و درمان درميان
تعداد بازدید:
81
تاریخ:
1398/04/11
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
Powered by DorsaPortal